שרותי רישום בפנקס האמ"ר

"לא חסרים לנו רופאים אלא רפואה"        

         שארל לואי מונטסקייה

1/1
יבוא תאים ורקמות, דם ומרכיביו ממקור אנושי